January 27, 2022

ปภ.เตือนด่วน 19 จังหวัด ต่อไปนี้ ฝนถล่มหนัก ครั้งสุดท้าย

~

ปภ.เตือนด่วน 19 จังหวัด ต่อไปนี้ ฝนถล่มหนัก ครั้งสุดท้าย

~

~

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์ข้อมูลคาดการณ์ และแจ้งเตือนภัยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ประจำวันที่ 21 ต.ค. 64

~

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

~

ภาคเหนือ

~

– อุทัยธานี (อ.ลานสัก หนองฉาง)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– ชัยภูมิ (อ.คอนสาร บ้านเขว้า บ้านแท่น เทพสถิต จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ เกษตรสมบูรณ์ เนินสง่า หนองบัวระเหว)

– ขอนแก่น (อ.โคกโพธิ์ไชย ชนบท มัญจาคีรี พระยืน บ้านแฮด บ้านไผ่ เมืองฯ)

– มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองฯ)

– กาฬสินธุ์ (อ.ฆ้องชัย)

– ร้อยเอ็ด (อ.ทุ่งเขาหลวง เชียงขวัญ)

– นครราชสีมา (อ.โนนสูง สีคิ้ว พิมาย ด่านขุนทด สูงเนิน ขามทะเลสอ ปักธงชัย เมืองฯ คง เมืองยาง ประทาย ชุมพวง)

– บุรีรัมย์ (อ.นางรอง เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ)

– ศรีสะเกษ (อ.ภูสิงห์ ขุนหาญ ขุขันธ์)

– กาฬสินธุ์ (อ.ฆ้องชัย)

– ร้อยเอ็ด (อ.ทุ่งเขาหลวง เชียงขวัญ)

– นครราชสีมา (อ.โนนสูง สีคิ้ว พิมาย ด่านขุนทด สูงเนิน ขามทะเลสอ ปักธงชัย เมืองฯ คง เมืองยาง ประทาย ชุมพวง)

– บุรีรัมย์ (อ.นางรอง เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ)

– ศรีสะเกษ (อ.ภูสิงห์ ขุนหาญ ขุขันธ์)

ภาคกลาง

– ลพบุรี (อ.บ้านหมี่ โคกสําโรง ชัยบาดาล ลำสนธิ)

– สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า สองพี่น้อง)

– สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี พรหมบุรี)

– อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วิเศษชัยชาญ สามโก้)

– พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน บางปะหัน มหาราช บางซ้าย)

– นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน)

– ปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก)

– ปราจีนบุรี (อ.เมืองฯ ประจันตคาม กบินทร์บุรี)

– ฉะเชิงเทรา (อ.สนามชัยเขต)

– สระแก้ว (อ.เมืองฯ วัฒนานคร)

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในระดับสูงจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง

ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย

~

ปภ.เตือนด่วน 19 จังหวัด ต่อไปนี้ ฝนถล่มหนัก ครั้งสุดท้าย

~

~

~

~

~

~

VDO ปภ.เตือนด่วน 19 จังหวัด ต่อไปนี้ ฝนถล่มหนัก ครั้งสุดท้าย

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.